ΕΠΙΧΕΙΡΩ

Σύγχρονο Management με τις Τεχνικές του NLP

  • Ποιο είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας
  • Πώς  λειτουργεί το Σύγχρονο Management

Οδηγός Επιχειρηματικού Σχεδίου 

  • Η δομή του Επιχειρηματικού Σχεδίου
  • SWOT Analysis
Εξασφαλίστε οικονομικό όφελος 35% !
Κόστος προγράμματος μόνο 285€ !!


Ενημερωθείτε εδώ για την ύλη του προγράμματος και τις ημερομηνίες διεξαγωγής