ΕΠΙΧΕΙΡΩ

Σύγχρονο Management με τις Τεχνικές του NLP

  • Ποιο είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας
  • Πώς  λειτουργεί το Σύγχρονο Management

Οδηγός Επιχειρηματικού Σχεδίου 

  • Η δομή του Επιχειρηματικού Σχεδίου
  • SWOT Analysis

Εξασφαλίστε οικονομικό όφελος 35% !

Ενημερωθείτε εδώ για την ύλη του προγράμματος και τις ημερομηνίες διεξαγωγής