ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

Το Ελεύθερο Σχέδιο αποτελεί ειδικό μάθημα για την εισαγωγή στα Α.Τ.Ε.Ι. 
Επίσης, λειτουργεί τμήμα για όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν και να μπουν στον κόσμο της ζωγραφικής.
Η δημιουργία του Ελεύθερου Σχεδίου επιτυγχάνεται με ελεύθερο χέρι. Η αποτύπωση της εικόνας γίνεται σε χαρτί με μόνα όργανα ειδικά μολύβια ή κάρβουνο, ειδικές γόμες και ειδική βελόνα.
Υποψήφιοι αλλά και φοιτητές ανάλογων Σχολών υποστηρίζονται στις εγκαταστάσεις του Clever-Net, σε ειδικά διαμορφωμένα τμήματα.
Ο συνολικός χρόνος εκπαίδευσης είναι οκτώ (8) μήνες με ένα τρίωρο την εβδομάδα.