ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Το Γραμμικό Σχέδιο αποτελεί ειδικό μάθημα για την εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική, στα Α.Τ.Ε.Ι. Διακόσμησης, Γραφιστικής, Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων, Φωτογραφίας και Γραφικών Τεχνών.
Η δημιουργία του Γραμμικού Σχεδίου επιτυγχάνεται με τη χρήση οργάνων, όπως χάρακας, διαβήτης, πενάκια.
Υποψήφιοι αλλά και φοιτητές ανάλογων Σχολών υποστηρίζονται στις εγκαταστάσεις του Clever-Net, σε ειδικά διαμορφωμένα τμήματα.
Ο συνολικός χρόνος εκπαίδευσης είναι οκτώ (8) μήνες με δύο τρίωρα την εβδομάδα.