Συμβουλευτικος Προσανατολισμος

Ο Συμβουλευτικός Προσανατολισμός υποστηρίζεται στη Σχολή με προσωπικές συναντήσεις.

Απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να επιλέξει σωστά, τόσο βασική όσο και υποστηρικτική εκπαίδευση, με αρχικό στόχο τη βελτίωση και ενδυνάμωση του βιογραφικού του, προκειμένου να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.

Με δεδομένη την υπεροχή στη ζήτηση εργασίας έναντι της προσφοράς, κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να αναπτύξει τις δεξιότητες του με γνώμονα τις εργασιακές απαιτήσεις.

Ένα βιογραφικό έχει δύναμη μόνο όταν ο κάτοχος του είναι σε θέση να πείσει τον υποψήφιο εργοδότη για τα οφέλη που μπορεί να προσδώσει στην επιχείρησή του. Κατά συνέπεια, η πρόσληψη είναι πολύ κοντά σε εκείνον τον υποψήφιο, που και δεξιότητες έχει αλλά και τρόπο να τις παρουσιάσει.